Tjänster

Klimatansvar ska vara enkelt

Varje transaktion med DO-kortet gör oss bekanta med vår konsumtion på djupet, som sedan ger oss insikt och kraft att agera för positiv klimatpåverkan. Teknologin bakom DO grundar sig helt på vetskapen om vår konsumtions faktiska koldioxidutsläpp. För varje transaktion får vi kunskap om vår påverkan genom konkreta siffror som visas tydligt i en enkel app. DO Betal-och kreditkort är självklart tillverkat av majsmassa och biologiskt nedbrytbart. 

Vår långsiktiga påverkan kan inte uppskattas utan siffror, men de måste samtidigt kopplas till vad de säger om verkliga livet för att vi ska kunna omvandla dem till handlingar. Själv-kvantifiering gör de flesta av oss varje dag, i våra telefoner och i andra digitala verktyg – att mäta våra steg har blivit enkelt, men vilka är våra viktigaste lärdomar?

Genom att erbjuda samma intuitiva verktyg inom bankvärlden, kan vi enkelt se omfattningen av vår konsumtionspåverkan på planeten och därmed utmana vår köpbeslut. DO-kortet organiserar våra transaktioner per produktkategori och koldioxid vikt i kilo, från restaurangbesök och klädköp till nöjen och transport. DO-kortet visar genomsnittsvikten av vår koldioxid per kategori som sedan matchas mot vår konsumtion i varje kategori.

Med verkliga uträkningar råder det ingen tvivel om hur vår konsumtion påverkar planeten, det är oroande, men det positiva är att kunskapen kring våra köp är grundläggande för förbättring och förutsättningen för att vi ska kunna förändra världen. 

Åland Index

Vi vet att våra nuvarande livstilsval ger upphov till koldioxidutsläpp som skadar både människor och planeten, men hur mycket är mycket? och hur stor är vår egentliga påverkan? Vi bestämde oss för att göra mer än att uppskatta. Vi ville försöka förstå exakta siffror och bistå med rätt faktaunderlag kring våra koldioxidvanor, därför utvecklade vi Åland Index.

Idag är Åland Index del av ett ekosystem som fokuserar på att samverka för positiv och reducerande påverkan. Med vår partnerbank Ålandsbanken har vi lyckats skapa en lösning för att synliggöra kilo CO2 men också kr CO2 på en transaktion, något vi enkelt kan dela med världen.

Från 2015 och framåt har vi vuxit, utvecklat vårt API och dess kapacitet, och presenterat en systemlösning för alla banker och betaltjänster i världen. Den höga medvetenheten och viljan att samarbeta har resulterat i att Åland Index redan når miljoner användare världen runt. Tillsammans kan vi leda en kritisk massa som inte behöver agera utifrån skuld, rädslor och abstrakta hot, utan kan istället generera nya systematiska analyser, genomtänkta beslut, stegvisa åtgärder och noggranna uträkningar.

Vår filosofi har alltid varit pluralistisk, med andra ord, öppen för alla som delar vår optimism.

Genom att tillhandahålla en standard kan vi möjliggöra verklig förändring för finansiella aktörer och genom dem, nå världen. I vårt kraftfulla nätverk finns, bland andra, S&P Global / Trucost, som ständigt arbetar för att vidga vår data eller Mastercard som investerar i Åland Index och dess utveckling, båda viktiga partners för standardens globala etablering.

Planet Loyalty

Planet Loyalty är en ny typ av lojalitetsprogram som utgår från en ökad trovärdighet för konsumenters och varumärkens klimatengagemang. Planet Loyalty presenterar möjligheten för ett varumärke att vara transparent med koldioxidavtrycket för en enskild produkt och på så sätt skapa en dialog med kunden kring klimatpåverkan.

De flesta känner till och erkänner problemet med klimatförändringarna, att fortsätta skuldbelägga är kontraproduktivt. Det är dags att gå vidare och övergå till handling som drivs tydliga incitament för både konsumenter och varumärken. Det är enkelt: varumärken som har varor var produktion genererar stora utsläpp av växthusgaser har ett ansvar att redovisa det, samtidigt som varumärken som kan påvisa minskade produktions-relaterade utsläpp kan ta stöd av uträkningens tydliga språk.

Till varumärkens hjälp finns Doconomys 2030 Calculator; en kalkylator för klimatpåverkansberäkningar på produktnivå. The 2030 Calculator är enkel, gratis och tidsbesparande. Uträkningarna bygger tillgängliga variabler, material, tillverkning, paketering och transport. Att redovisa en produkts direkta klimatpåverkan är navet i Planet Loyalty, där konsumenten kan få hjälp att välja en produkt framför en annan baserat på dess påverkan. Uträkningarna innebär också möjligheten att mer exakt kompensera för en produkts negativa påverkan samt etablera kunskapsöverföring kring vilka insatser som förbygger och bromsar klimatförändringar.

Planet Loyalty omvandlar påverkansdata till en valuta för lojalitet, en lojalitet gentemot varumärken som ser vikten av att odla transparenta och ansvarsfulla relationer till sina kunder.

DO Black

Att effektivt bromsa klimatkrisen handlar om att hitta livsstilsförändringar med hög påverkan. DO Black är en patenterad innovation som får oss att begränsa vår klimatpåverkan direkt. Istället för ett maxbelopp i kronor har DO Black en kg CO2-begränsning som träder kraft varje månad, helt enligt FN:s 2030 mål för reducerat koldioxidutsläpp.

I stället för att själv försöka sätta en personlig uppskattning, fungerar systemet enligt Parisavtalet och det nationella målet för 2030. Det direkta köpstoppet när vi når gränsen är till för att, inte bara påminna, utan direkt förhindra överträdelser.

Varje kort kräver en signatur som förbinder ett engagemang att reducera de personliga klimatavtrycket, ett tydligt sätt att bekämpa klimatkrisen genom verkliga åtgärder.

I vårt moderna samhälle har de allra flesta insett att det som är bra för planeten är bra oss alla. DO Black ger oss en tydlig begränsning för hur mycket vi kan konsumera, precis som en vanlig kredit. Skillnaden är att vi använder teknologin och systemet i ett klimatsyfte. Kredit är ett fundament vi känner till, men som vi nu kan applicera som en regel för ett nytt sätt att tackla klimatkrisen och dess utmaningar.

DO Black är ett radikalt kort med en CO2-gräns som garanterar att vi förbinder oss till efterhålla en gräns för vår konsumtions påvekan på planeten. En realistisk plan för att rädda planeten från skadliga effekter av klimatförändringar.

För första gången är vår konsumtionspåverkan på planeten lika viktigt som vår betalningsförmåga.

Kontaktperson

Mathias Wikström

CEO & Founder
1254 kg CO₂e ↓7%