Om Doconomy

Doconomy är Svensk impact-tech start up som sedan 2018 skapat metoder för att öka kunskapen kring våra koldioxidvanor, minska vår klimatpåverkan och skona vår planet.

Till grund ligger viljan att utveckla ett ekosystem av instrument för att öka förståelse och agerande för verklig förändring.

Tillsammans med Ålandsbanken, UNFCCC och Mastercard, kan vi ta fram enklare globala system som ger oss en chans att förstå vår konsumentpåverkan och komma underfund med hur de värsta farorna med klimatkrisen kan undvikas genom nya beteenden.

Doconomy är en metodik, ett ekosystem, en ständigt förnyad plattform, en förståelse för handling, och ett kall för Everyday Climate Action.

Världen är mer redo än någonsin för att välkomna en förändring, därför är vi optimistiska kring att faktiskt lyckas omvandla finansiella tjänster till att verka positivt för planeten. Vår filosofi bygger på att ökad förståelse leder till handlingskraft. Därför skriver vi om reglerna för den komplexa finansmarknaden och visar på en sanning, förebygger ansvar och ge kraften tillbaka till varje enskild individ.