Nyheter

Inget kan ena oss människor såsom tanken “att vi måste ta ansvar”, men nu är det dags att skrida till verket.

Om vi kan förändra synen på klimatansvar, från något som upplevs som ett hinder till en naturlig del av vår vardag, kan vi tillsammans bidra med resultat och handlingar som faktiskt fungerar. Vår utgångspunkt är hur det finansiella systemet kan användas som ett verktyg för positiv klimatpåverkan. Därför reflekterar vi gärna över insikter och diskussioner med individer och företag som delar samma optimism. Plus: senaste nytt från Doconomy, DO, Åland Index Solutions och Planet Loyalty.

All
All Åland Index Solutions DO Doconomy
Doconomy
2021-06-01

Doconomy provide CO2 footprint calculations for every transaction through the Åland Index CO2 methodology.  Today we add freshwater calculations to our impact as a service. This direct measure of our everyday consumption’s H2O impact is the first of its kind. Turning invisible water visible to all.

Launch of the world's first H20 impact calculation for every purchase
Launch of the world's first H20 impact calculation for every purchase
Doconomy
2021-01-22

Doconomy har anslutit sig till Mastercards hållbarhetsinitiativ Priceless Planet Coalition. Koalitionen består av drygt 30 företag från olika delar av världen som bestämt sig för att agera för klimatet och tillsammans plantera 100 miljoner träd fram till 2025. Initiativet kommer koordineras och ledas av de globala miljöorganisationerna Conservation International och World Resources Institute.

Doconomy går med i Priceless Planet Coalition
Doconomy går med i Priceless Planet Coalition
Åland Index Solutions
2020-08-27

Åland Index Solutions, ett samägt bolag mellan Doconomy och Ålandsbanken, skapar förutsättningar för banker, företag som erbjuder betaltjänster och finansiella institutioner att erbjuda sina kunder transaktionsbaserade påverkansberäkningar. Åland Index är det globala index för beräkningar av koldioxidutsläpp som hjälper individer ställa om sin konsumtion till att bli mer klimatmässigt uthållig.

Doconomy lanserar nytt klimatverktyg
Doconomy lanserar nytt klimatverktyg