Vanliga frågor

Hej. Så du har lite frågor? Vi hoppas du hittar svaren på dina frågor här nedanför. Kan du inte hitta det du letar efter? Tveka inte att kontakta oss hello@doconomy.com

Vilket är Doconomys syfte?

Att framtidssäkra livet på vår planet.

Vad är Doconomys affärsidé?

Vår affärsidé är att tillhandahålla digitala verktyg för att driva förändring, styra kapitalet till lösningarna och möjliggöra en hållbar livsstil för alla

Vad är Doconomy och varför skapades bolaget?

Doconomy är en svensk fintech startup, grundat 2018. Doconomy är världens första mobiltjänst för din ekonomi för vardagligt klimatengagemang. Vi tror på möjligheten att använda våra pengar som en kraft för det goda. Doconomy är också en filosofi och ett upprop för ökat klimatengagemang mot klimatförändringarna. Det är dags att vi rör oss från Economy till Doconomy, där vi alla kan bidra. Vi behöver agera nu för att minska koldioxidutsläppen och bekämpa klimatförändringarna. Doconomy vill inspirera till beteendeförändring, öka hållbar konsumtion, bidra till klimatkompensation och klimatsmart sparande. Vår första lösning är mobiltjänsten DO.

Är Doconomy en bank?

Nej, Doconomy är inte en bank. Doconomy är ett fintech-företag som erbjuder en mobiltjänst för din privatekonomi och för ditt dagliga klimatengagemang, vi kallar den DO. Vi gör det enkelt och roligt att ha koll på dina pengar. I DO kan du få ett klimatkompenserat sparkonto, ansöka om ett betal- och kreditkort och klimatkompensera utan avgift. Doconomy arbetar med Ålandsbanken som partnerbank och ditt sparande i DO omfattas av Ålandsbankens insättningsgaranti.

Vem äger Doconomy?

Doconomy ägs av medarbetare och privata investerare, alla med den gemensamma övertygelsen att vår planet behöver framtidssäkras. Doconomys partnerbank Ålandsbanken är också delägare i bolaget, en bank som sedan länge engagerat sig i hållbarhetsfrågan och arbetar med flera långsiktiga initiativ kopplade till miljö och klimat.

Vem kan bli Doconomy-medlem?

Om du, liksom vi, tycker att förändring börjar hos varje enskild person och i vårt beteende så är du välkommen ombord som medlem i Doconomy. Vill du dessutom klimatkompensera, spara klimatsmart eller ansöka om ett betal- och kreditkort så behöver du bland annat vara över 18 år, folbokförd i Sverige och ha Mobilt BankID. För kortansökan tillkommer sedvanlig kreditprövning. Vi gör vårt bästa för att erbjuda dig enkla verktyg för att både förstå och kunna minska ditt klimatavtryck. Bra för både dig och planeten helt enkelt.

Vad tjänar ni pengar på?

Doconomys intäkter kommer ifrån vår mobiltjänst DO med konkurrenskraftiga ekonomitjänster så som sparande och betal- och kreditkortet. Över tid kommer vi se över att utveckla vårt erbjudande. Vår affärsmodell kommer att vara transparent och finnas tillgänglig online.

Vad gör Doconomy unikt?

Doconomy har skapat ett unikt ekosystem där vi knyter samman producent, retailer och konsument för att kunna möjliggöra klimatkompensation, hållbara investeringar och ”Everyday Climate Action”. Vi använder den kollektiva kraften för att rikta kapital och skapa varaktig förändring. Ingen bank erbjuder idag möjligheten till tydligt delat ansvar för planeten för konsumenter, producenter och återförsäljare/handeln och ingen bank har klimatengagemang som sin kärnaffär. Det vill vi ändra på. Att ta ansvar för planeten är vår vision, vår affärsidé och vårt högre syfte.

Ska Doconomy expandera på andra marknader?

Klimatförändringarna drabbar oss alla, därför finns behovet av Doconomys tjänster på många fler ställen. Ambitionen är att stötta så många människor som möjligt med möjligheten att förstå sin påverkan och göra hållbara val.

Hur tar Doconomy socialt och miljömässigt ansvar?

Vi ställer höga krav på våra samarbetspartners. Vi driver vårt företag med hänsyn till människor och vår planet. Vi finns till för att skapa värde för våra kunder/användare, partners, anställda, ägare och samhället i stort. Det är vad vår affärsmodell handlar om, att framtidssäkra planeten och skapa en hållbar livsstil för alla. Vi vill vara ett föredöme och visa vägen. Att det går att göra.

Vi styr vår verksamhet med ett urval av de globala målen som vägledning, bland annat mål för hälsa och välbefinnande (3), högkvalitativ utbildning (4), jämställdhet (5), prisvärd förnyelsebar energi (7), rättvisa arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8), ansvarsfull konsumtion och produktion (12), klimataction (13) och partnership (17). Vi ställer också samma höga krav på vår egen verksamhet. Vi kommer att analysera vårt eget koldioxidavtryck, sätta tuffa mål mot 2030 och kommer kompensera våra utsläpp till dess att vi nått netto-noll. Vi vill vara ett hållbart företag i ett hållbart samhälle och ett föredöme i branschen. Vi är ett företag som är jämställt, med kvinnlig styrelseordförande, jämställd styrelse och vi har också kvinnliga, privata investerare. Vi håller som bäst på att utarbeta vår uppförandekod: ”How we DO it” som kommer hjälpa affärspartners, leverantörer och medarbetare att driva åt samma håll.

Doconomy kommer driva frågor kopplade till både den större klimatfrågan men också till frågor kopplade till klimatekonomi, hållbart sparande och hur vi kan göra enkla, finansiella tjänster som driver på utvecklingen tillgängliga för alla. Enkelhet och tillgänglighet är a och o om vi ska kunna engagera och åstadkomma en hållbar livsstil för alla – i Sverige och i andra länder. Därtill har vi en urvalsprocess med högt ställda krav för de samarbetspartners och leverantörer som vi väljer att samverka med. Vi har för avsikt att i DO erbjuda ett urval av klimatkompensationsmöjligheter, hållbara finansierings- och investeringsprodukter så som globala hållbarhetsfonder, fossilfria fonder och fonder med reell samhällspåverkan avseende både miljö och sociala frågor lokalt (s.k. Impact fonder).

Doconomy har också högt ställda krav på transparens och rapportering i alla led. Vi kommer presentera vår prismodell och hur våra produkter/samarbeten fungerar på vår hemsida och vår ambition är att involvera medlemmar och kunder i öppen, ärlig dialog via sociala media och i det fysiska mötet.

Vad är DO?

DO är en mobiltjänst för din ekonomi som är enkel att använda och som är världens första mobiltjänst som både hjälper dig hantera dina pengar, din dagliga klimatpåverkan och din klimatkompensation. I DO har du koll på din konsumtion och ditt sparande, så att du kan leva hållbart. Genom DO erbjuds du ett sparkonto, ett betal- och kreditkort och klimatkompensation.

I DO får du möjlighet att kontrollera ditt CO2-avtryck genom Åland Index kopplat till ditt DO- kort. Vid varje transaktion registreras köpets CO2-avtryck. På så sätt får du dels lära dig mer om hur din livsstil påverkar klimatet, men du får också möjlighet att bidra till positiv förändring genom klimatkompensation eller sparande i fossilfria och/eller hållbara fonder.

Måste jag byta bank för att använda DO?

Nej, du behöver inte byta bank för att börja använda DO. När du har laddat ner appen och ska börja använda appen för första gången, så kopplar du ditt lönekonto i din vanliga bank till ditt nya Sparkonto med DO-appen. DO är en kompletterande tjänst, till din vanliga bank. Det är enkelt att koppla på dig och börja använda tjänsterna i DO. Det är gratis att ladda ner och använda appen. Du betalar en månatlig avgift för DO Betal- och kreditkort.

Vad är DO-kortet?

DO-kortet är ett betal- och kreditkort som utöver traditionella kortfunktionaliteter även mäter koldioxidavtrycket på alla dina köp med hjälp av Åland IndexTM. DO-kortet och appen ger dig möjlighet att se din konsumtions klimatpåverkan, därigenom kan du få mer kunskap om hur din konsumtion påverkar miljön och agera på de insikterna. I appen erbjuder vi dig även möjligheten att kompensera motsvarande summa för att minska den negativa klimatpåverkan som du inte kan undvika.

Du kan använda DO-kortet för dina dagliga inköp och betala fakturan i slutet av månaden. Du kan också använda den kredit du ansökt om ifall du behöver dela upp en betalning. Det är ett unikt betal- och kreditkort som är klimatsmart på flera plan. Kortet är tillverkat i biologiskt nedbrytbar majs. Kortet är ett Mastercard och ställs ut av Ålandsbanken. DO Betal- och kreditkort med en kreditgräns på 20 000 kr tillhandahålls av Ålandsbanken och förutsätter ett DO Sparkonto. Kortavgift 49 kr/mån. Kreditränta f.n. 13,95%. Vid kreditutnyttjande om 10 000 kr under ett år med 30 räntefria dagar är den effektiva räntan 24,58%, belopp att betala 11 359,63 kr.

Du kan ansöka om kortet i DO-appen som du hittar i App Store och i Google Play Store.

Se vår prislista här:
https://docs.doconomy.com/docs/pricelist

Hur beräknas mitt CO2-avtryck?

Koldioxidavtrycket räknas ut med hjälp av Åland IndexTM som beräknar klimatpåverkan för varje korttransaktion genom att använda det genomsnittliga koldioxidavtrycket i varje kategori.

Åland Index känner alltså av om ditt köp görs på en bensinstation eller i en blomsterbutik, men kan inte härleda transaktionen till den specifika produkten – dels på grund av att det idag saknas data för koldioxidavtryck på produktnivå och dels på grund av integritetsskäl.

Åland Index är en innovation som introducerades 2016 av Ålandsbanken i samarbete med bland annat Mastercard och KPMG. Idag förvaltas och vidareutvecklas indexet av Doconomy AB. Indexet redovisar ditt uppskattade avtryck i både kronor och kilo koldioxidutsläpp och priset på koldioxid som används i Åland Index beräkningarna baseras på S&P Trucost prismodell och är idag 130 dollar per ton koldioxid. Koldioxidpriset omfattar de kostnader som samhället bär för utsläppen i form av luftföroreningar, skador på infrastruktur etc. och priset uppdateras och justeras löpande i enlighet med Trucosts prismodell.

DO-kortet kommer inte visa ditt exakta fotavtryck, men det kommer ge dig en bra överblick och förståelse över din klimatpåverkan. Genom att koldioxidpåverkan från dina inköp redovisas i både kilo och kronor så kan vi också hjälpa dig att förändra ditt beteende och erbjuda olika former av kompensation och sparande som reducerar din påverkan.

När och hur kommer jag kunna använda DO?

DO finns redan nu att ladda ned för alla iPhoneanvändare i Appstore och för Android i Google Play Store. Vi har också lanserat DO Betal- och kreditkort. Du kan alltså redan nu ladda ner appen och komma igång.

Måste jag vara över 18 år för att använda DO?

Om du, liksom vi, tycker att förändring börjar hos varje enskild person och i vårt beteende så är du välkommen ombord som medlem i Doconomy. Vill du dessutom klimatkompensera, spara klimatsmart eller ansöka om ett betal- och kreditkort så behöver du bland annat vara över 18 år, folbokförd i Sverige och ha Mobilt BankID. För kortansökan tillkommer sedvanlig kreditprövning. Vi gör vårt bästa för att erbjuda dig enkla verktyg för att både förstå och kunna minska ditt klimatavtryck. Bra för både dig och planeten helt enkelt.

Vad är klimatkompensation?

DO erbjuder medlemmar möjligheten att klimatkompensera för sitt koldioxidavtryck som orsakats av deras konsumtion. Att mäta sina utsläpp, förstå sitt avtryck och framför allt aktivt verka för att minska det, är grundläggande för att motverka klimatförändring på både ett företags- och ett personligt plan. Genom att finansiera FN-certifierade och Gold Standard projekt kan du kompensera för dina egna utsläpp. Genom att köpa andelar i kompensationsprojekt som gör nytta för klimatet, stödjer du projekt i utvecklingsländer, du skapar positiv påverkan i lokalsamhällen och du kan också bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling (även kända som SDG:s).

Varför erbjuder ni klimatkompensation?

Många konsumenter vill vara en del av arbetet med att minska klimatförändringarna. Klimatkompensation är ett sätt att reducera ditt individuella koldioxidavtryck. Det får dock aldrig vara ett alibi för att konsumera mer. Vår syn är att klimatkompensation måste ske parallellt med att man lär sig att förstå och aktivt jobbar med att minska sitt totala avtryck. Man klimatkompenserar sedan för den del av de egna utsläppen man inte lyckats minska. Vi vet att detta inte är lätt, och vi lär oss alla, hela tiden. Vi vill möjliggöra delad kunskap så att vi kan göra resan tillsammans.

Vilken typ av investeringar erbjuds via DO?

Doconomy vill via DO göra det möjligt för dig att investera i marknadsledande hållbarhetsfonder som levererar på specifika mål, tex ”2 graders-målet” och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Doconomy tillsammans med vår partnerbank Ålandsbanken samarbetar med ledande och modiga fondförvaltare vars ambition är att leverera den bästa avkastningen både för dig och planeten. Transparens och grundlig resultatrapportering är centralt. Doconomy driver med DO förändring tillsammans med våra utvalda partners. Vi kommer addera fler unika produkter på plattformen över tid.

Vilka mobiltelefoner stödjer ni?

Vi stödjer både iPhone med iOS 10 eller nyare och Android.

Hur spärrar jag DO?

Om du förlorat din telefon eller av annan anledning vill spärra ditt DO-konto eller DO-kort, se: https://docs.doconomy.com/docs/block-account