Vanliga frågor

Hej. Så du har lite frågor?

Vi hoppas du hittar svaren på dina frågor här nedanför. Kan du inte hitta det du letar efter? Tveka inte att kontakta oss hello@doconomy.com

Doconomy

Vilket är Doconomys syfte?

Att framtidssäkra vår planet.

Vad är Doconomys affärsidé?

Vår affärsidé är att tillhandahålla digitala verktyg för att driva förändring, styra kapitalet till lösningarna och möjliggöra en hållbar livsstil för alla.

Vad är Doconomy och varför skapades bolaget?

Doconomy är en svensk fintech startup, grundat 2018. Doconomy är världens första mobila banktjänst för vardagligt klimatengagemang. Vi tror på möjligheten att använda våra pengar som en kraft för det goda. Doconomy är också en filosofi och ett upprop för ökat klimatengagemang mot klimatförändringarna. Det är dags att vi rör oss från Economy till Doconomy, där vi kan alla bidra. Vi behöver agera nu för minska koldioxidutsläppen och bekämpa klimatförändringarna. Doconomy vill inspirera till beteendeförändring, öka hållbar konsumtion, bidra till klimatkompensation och klimatsmart sparande. Vår första lösning är den mobila banktjänsten DO.

Är Doconomy en bank?

Nej, Doconomy är inte en bank. Vi är bättre än en bank. Doconomy är en fintech startup som erbjuder en mobil banktjänst för din privatekonomi och för ditt dagliga klimatengagemang. Vi gör det enkelt och roligt att ha koll på dina pengar. Hos oss kan du få ett sparkonto, ett betal- och kreditkort, fonder och klimatkompensation. Vi driver vår verksamhet under vår partnerbank, Ålandbankens finska banktillstånd. DO-kunders sparande omfattas av Ålandsbankens insättningsgaranti.

Vem äger Doconomy?

Doconomy ägs av medarbeare och privata invsterare, alla med den gemensamma övertygelsen att vår planet behöver framtidssäkras. Doconomys partnerbank Ålandsbanken är minoritetsägare i Doconomy.

Vem kan bli Doconomy medlem?

Om du, liksom vi, tycker att förändring börjar hos varje enskild person och i vårt beteende så är du välkommen som Doconomymedlem. Du måste vara över 18 år och om du vill ansöka om DO-kortet så kommer vi göra en vanlig kreditbedömning. Vi kommer att göra vårt allra bästa för att erbjuda dig med enkla verktyg för att förstå ditt eget klimatavtryck, för att minimera din påverkan och öka ditt klimatsmarta sparande. Bra för dig och planeten. Helt enkelt hjälpa dig att få en mer hållbar livsstil.

Vilken är Doconomys affärsmodell?

Doconomys intäkter kommer framför ifrån vår mobila banktjänst och de konkurrenskraftiga banktjänster vi erbjuder konsumenten, så som sparande, transaktionsvolymer och vårt betal- och kreditkort. Vi avser låta producenten och återförsäljaren/handeln betala för sin klimatpåverkan och möjliggöra för konsumenten att välja var denna påverkan ska kompenseras genom våra DO Credits. Över tid kommer vi se över att expandera vårt erbjudande också till andra segment. Vår affärsmodell kommer att vara transparent och finnas tillgänglig online.

Vad gör Doconomy unikt?

Doconomy har skapat ett unikt ekosystem där vi knyter samman producent, retailer och konsument för att kunna möjliggöra klimatkompensation, hållbara investeringar och ”everyday climate action”. Vi använder den kollektiva kraften för att rikta kapital och skapa varaktig förändring. Ingen annan bank idag, erbjuder möjligheten till delat ansvar för planeten för konsumenter, producenter och återförsäljare/handeln och ingen annan bank har klimatengagemang som sin kärnaffär. Det är vår vision, vår affärsidé och vårt högre syfte.

Ska Doconomy expandera på andra marknader?

Klimatförändringarna drabbar oss alla, därför finns behovet av Doconomys tjänster på många fler ställen. Ambitionen är att stötta så många människor som möjligt med möjligheten att förstå sin påverkan och göra hållbara val.

Hur tar Doconomy socialt och miljömässigt ansvar?

Vi ställer höga krav på våra samarbetspartners och de bolag som distribuerar sina produkter på DO plattformen. Vi driver vårt företag med hänsyn till människor och vår planet. Vi finns till för att skapa värde för våra kunder/användare, partners, anställda, ägare och samhället i stort. Det är vad vår affärsmodell handlar om, att framtidssäkra planeten och skapa en hållbar livsstil för alla. Vi vill vara ett föredöme och visa vägen.

Vi styr vår verksamhet med ett urval av de globala målen som vägledning, bland annat mål för hälsa och välbefinnande (3), högkvalitativ utbildning (4), jämställdhet (5), prisvärd förnyelsebar energi (7), rättvisa arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8), ansvarsfull konsumtion och produktion (12), klimataction (13) och partnership (17).

Vi ställer också samma höga krav på vår egen verksamhet. Vi kommer att analysera vårt eget koldioxidavtryck, sätta tuffa mål mot 2030 och kommer kompensera våra utsläpp till dess att vi nått netto-noll. Vi vill vara ett hållbart företag i ett hållbart samhälle och ett föredöme i branschen. Vi är ett företag som är jämställt, med kvinnlig VD, kvinnlig styrelseordförande, jämställd styrelse och vi har också kvinnliga, privata investerare. Vi håller som bäst på att utarbeta vår uppförandekod: ”How we DO it” som kommer hjälpa affärspartners, leverantörer och medarbetare att driva åt samma håll.

Doconomy kommer driva frågor kopplade till både den större klimatfrågan men också till frågor kopplade till klimatekonomi, hållbart sparande och hur vi kan göra enkla, finansiella tjänster som driver på utvecklingen tillgängliga för alla. Enkelhet och tillgänglighet är a och o om vi ska kunna engagera och åstadkomma en hållbar livsstil för alla – i Sverige och i andra länder. Därtill har vi en urvalsprocess med högt ställda krav för de samarbetspartners och leverantörer som vi väljer att samverka med. Vi har för avsikt att erbjuda ett begränsat urval av klimatkompensationsmöjligheter, hållbara finansierings- och investeringsprodukter så som globala hållbarhetsfonder, fossilfria fonder och fonder med reell samhällspåverkan avs både miljö och sociala frågor lokalt (sk. Impact fonder).

Doconomy har också högt ställda krav på transparens och rapportering i alla led. Vi kommer presentera vår prismodell och hur våra produkter/samarbeten fungerar på vår hemsida och vår ambition är att involvera medlemmar och kunder i öppen, ärlig dialog via sociala media och i det fysiska mötet.

DO Appen

Vad är DO?

DO är en mobil banktjänst som är enkel att använda och som är världens första mobila banktjänst som både hjälper dig hantera dina pengar och ditt dagliga klimatengagemang. DO hjälper dig kontrollera din konsumtion och ditt sparande, så att du kan leva hållbart. DO erbjuder sparkonto, hållbart fondsparande, ett betal- och kreditkort och klimatkompensation. Genom DO får du möjlighet att kontrollera ditt CO2-avtryck genom DO-kortet, som vid varje transaktion registrerar köpets CO2-avtryck. På så sätt får du dels lära sig mer om hur din livsstil påverkar klimatet, men du får också möjlighet att bidra till positiv förändring genom klimatkompensation eller sparande i fossilfira och/eller hållbara fonder.

Måste jag byta bank för att använda DO?

Nej, du behöver inte byta bank för att börja använda banktjänsten DO. När du har laddat ner appen och ska börja använda appen för första gången, så kommer du få koppla ditt lönekonto i din vanliga bank till ditt nya DO konto. DO är en kompletterande tjänst, till din vanliga bank. Det är enkelt att koppla på dig och börja använda våra tjänster. Det är gratis att ladda ner och använda appen. Du betalar en konkurrenskraftig avgift för att använda DO-kortet, för att investera i fonder och en mindre administrationsavgift för din klimatkompensation. Det kostar inget, utan tvärtom, det lönar sig att ta emot DO-credits från våra partners.

Vad är DO-kortet?

Det är ett betal- och kreditkort! Det fungerar som vilket annat betal- och kreditkort som helst. Du kan använd det för dina månatliga inköp och betala fakturan i slutet av månaden. Du kan också använda den kredit du ansökt om, ifall du behöver dela upp en betalning. Vi kommer att presentera villkoren för kortet i början av 2019. Men, utöver att fungera som ett traditionellt betal- och kreditkort med konkurrenskraftiga villkor, mäter även DO-kortet CO₂ avtrycket från dina inköp och erbjuder dig sedan möjligheten att kompensera eller investera motsvarande summa för att minska din egen negativa påverkan. DO’s unika betal- och kredit kort är klimatsmart på alla plan. Tillverkat i biologiskt nedbrytbar majs och tryckt med Air-Ink, ett bläck som är utvunnet ur pigmentet från luftföroreningar. Kortet kommer vara ett Mastercard kort.

Hur beräknas mitt CO2 avtryck?

DO-appen hjälper dig att följa ditt koldioxidavtryck. Det skapas när du använder ditt DO-kort som inkluderar en lösning som räknar ut avtrycket/köp, det sk Åland Index. Åland Index är en innovation som introducerades 2016 av Ålandsbanken i samarbete med bland annat Mastercard och KPMG. Indexet beräknar klimatpåverkan från varje korttransaktion genom att använda det genomsnittliga koldioxidavtrycket i varje kategori. Det känner alltså av om ditt köp görs på en bensinstation eller i en blomsterbutik, men kan inte härleda transaktionen till den specifika produkten - dels på grund av att det idag saknas koldioxidavtryck på produktnivå och dels på grund av integritetsskäl.

Indexet är skapat genom finansiell marknadsdata från ThomsonReuters och klimatdata från Sustainalytics. Indexet redovisar ditt koldioxidavtryck i både kilo och i kronor. Priset på koldioxid i indexet kommer från Världsbanken och motsvarar den kostnad som samhället bär för utsläppen, i form av ohälsa, förstörd infrastruktur etc (de sk externa effekterna har alltså prisats in). Priset är satt till 90 EUR/ton koldioxid.

Genom att koldioxidpåverkan från dina inköp redovisas i både kilo och kronor, så kan vi också hjälpa dig att förändra ditt beteende och erbjuda olika former av kompensation och sparande som reducerar din påverkan.

Vad är en DO Credit?

Vi har skapat ett ekosystem som länkar samman konsumenter, återförsäljare/handlare och producenter. Som ansvarstagande återförsäljare eller varumärke kommer man kunna erbjuda sina kunder så kallade DO-credits, en återbetalning baserat på det klimatavtryck det aktuella köpet och varan skapar. Denna återbetalning kan inte användas för ytterligare konsumtion, utan som ett klimatbidrag som kunden aktiverar via kompensation eller investering i hållbara fonder. Bra för klimatet, bra för konsumentens ekonomi och för företaget som tar ett bredare ansvar.

När och hur kommer jag kunna använda DO?

Vi håller just nu på att utveckla och testa DO-appen och DO-korten. Appen lanseras först i början av 2019 och senare under våren kommer betal- och kreditkortet. Anmäl ditt intresse här på sajten idag och ta del av hur utvecklingen går och när tjänsten är redo att börja användas.

Måste jag vara över 18 år för att använda DO?

Du måste vara över 18 år och inledningsvis vara folkbokförd i Sverige för att bli DO medlem och använda appen. Vi kommer genomföra en vanlig kreditvärdering när du ansöker om DO-kortet. Annars välkomnar vi alla som vill öka sitt ansvarstagande och bidra till en mer hållbar framtid. Skriv upp dig med din mailadress så håller vi dig uppdaterad.

Vad är klimatkompensation?

DO erbjuder medlemmar möjligheten att klimatkompensera för sitt koldioxidavtryck som orsakats av deras konsumtion. Att mäta sina utsläpp, förstå sitt avtryck och framför allt aktivt verka för att minska det, är grundläggande för att motverka klimatförändring på både ett företags- och ett personligt plan. Genom att finansiera FN certifierade och Gold Standard projekt kan du kompensera för dina egna utsläpp. Genom att köpa andelar i kompensationsprojekt som gör nytta för klimatet, stödjer du projekt i utvecklingsländer, du skapar positiv påverkan i lokalsamhällen och du kan också bidra till FN’s globala mål för hållbar utveckling (även kända som SDG:s).

Varför erbjuder ni klimatkompensation?

Många konsumenter vill vara en del av arbetet med att minska klimatförändringarna. Klimatkompensation är ett sätt att reducera ditt individuella koldioxidavtryck. Det får dock aldrig vara ett alibi för att konsumera mer. Vår syn är att klimatkompensation måste ske parallellt med att man lär sig att förstå och aktivt jobbar med att minska sitt totala avtryck. Man klimatkompenserar sedan för den del av de egna utsläppen man inte lyckats minska. Vi vet att detta inte är lätt, och vi lär oss alla, hela tiden. Vi vill möjliggöra delad kunskap så att vi kan göra resan tillsammans.

Vilken typ av investeringar erbjuds via DO?

DO erbjuder dig möjligheten att investera i marknadsledande hållbarhetsfonder som levererar på specifika mål, tex ”2 graders-målet” och FN’s globala mål för hållbar utveckling. DO samarbetar med ledande och modiga fondförvaltare med ambitionen att leverera den bästa avkastningen både för dig och planeten. Transparens och grundlig resultatrapportering är centralt. DO driver förändring tillsammans och genom våra utvalda partners där SPP Fonder och Tundra Fonder redan är ombord. Vi kommer addera fler unika produkter på platformen över tid.