Doconomy Doconomy och WWF i strategiskt samarbete

Doconomy och WWF i strategiskt samarbete för omställning till en mer hållbar livsstil

Doconomy har slutit ett samarbetsavtal med WWF Sverige för att skapa och sprida vetenskapsbaserad, transparent och lättillgänglig information och vägledning till miljoner. Partnerskapet vilar på övertygelsen att vägen till framgång vilar på samarbete kring gemensamma mål. Tillsammans kommer Doconomy och WWF att utveckla konsumentvägledning och kommunikation som guidar individer till en uppdaterad, mer hållbar livsstil.

För Doconomy har ett partnerskap med WWF länge stått högt på vår önskelista

“För Doconomy har ett partnerskap med WWF länge stått högt på vår önskelista. WWF:s djupgående erfarenhet och expertis i kombination med Doconomys globala räckvidd och strävan att med hjälp av innovation aktivera konsumenter är en perfekt matchning för att snabba på omställningen till en mer hållbar utveckling” – säger Mathias Wikström, grundare och VD Doconomy

Utöver WWF:s expertkunskaper kring klimat- och naturvårdsfrågor kommer organisationens långa erfarenhet av att påverka olika samhällsgrupper i en mer hållbar riktning utgöra en central del i partnerskapet. Doconomy bidrar med data och påverkansberäkningar från miljoner konsumenters konsumtion genom bolagets digitala bank- och finanstjänster.

Ambitionen är att få miljoner människor att ställa om

Som konsument är det ofta svårt och krångligt att få grepp om sin individuella miljöpåverkan och hur den kan minskas. Genom partnerskapet med Doconomy vill vi ändra på det.  Ambitionen är att få miljoner människor att ställa om, till en början i Sverige och på sikt även internationellt” – säger Erika Sundell, biträdande avdelningschef Näringsliv och Finans på WWF Sverige.  

Samarbetet ska till en början fokusera på produkters och tjänsters klimatpåverkan. Ambitionen är att på sikt även inkludera områden som vatten och biologisk mångfald. 

Relaterade nyheter

Alla nyheter