Doconomy Doconomy går med i Priceless Planet Coalition

Doconomy går med i Priceless Planet Coalition: 100 miljoner träd planteras

Doconomy har anslutit sig till Mastercards hållbarhetsinitiativ Priceless Planet Coalition. Koalitionen består av drygt 30 företag från olika delar av världen som bestämt sig för att agera för klimatet och tillsammans plantera 100 miljoner träd fram till 2025. Initiativet kommer koordineras och ledas av de globala miljöorganisationerna Conservation International och World Resources Institute.

”Vi har tillsammans skapat klimatkrisen och tillsammans kan vi bäst lösa den. Att nu vara en del i uppdraget att plantera 100 miljoner träd är verkligen ett viktigt steg för att manifestera styrkan i att samarbeta”, säger Doconomys Mathias Wikström, grundare och VD.

Att plantera träd är ett kraftfullt och kostnadseffektivt sätt att fånga upp koldioxid och agera för klimatet. Trädplantering skapar samtidigt värden på global och lokal nivå.

Vi har tillsammans skapat klimatkrisen och tillsammans kan vi bäst lösa den.

Exempel där koalitionen kommer plantera träd är Amazonas och kustnära skogar i Brasilien, Makuli Nzaui-området i Kenya samt i Australien – Southern Tablelands och västra Sydney.

Som en första del i åtagandet i Priceless Planet Coalition kommer Doconomy att plantera ett träd för varje ny medlem i DO-appen.

Relaterade nyheter

Alla nyheter