A very tangible tool for anyone who wants to understand how to make a difference.

Making banking more eco-friendly and consumers more aware.

Everything we put in our shopping basket comes at an environmental cost.

Empowering people to take action in their everyday lives.

Klimatansvar ska vara enkelt.

DO Betal- och kreditkort gör våra dagliga inköp till ett kraftfullt verktyg för förändring. Nu finns DO-kortet tillgängligt i Sverige.

Ansök om kortet i appen
DO. Det klimatsmarta kreditkortet.

Det är hög tid att vi agerar, både medvetet och effektivt. Med världsledande teknologi kan vi sammankoppla priset på en vara med dess klimatpåverkan mätt i kilo koldioxid, siffror som vi sedan kan omvandla till nytta och handling. När vår konsumtions påverkan får ett tydligt pris, blir klimatansvar betydligt enklare.

Att effektivt bromsa klimatkrisen handlar om att justera livsstilsförändringar med stor påverkan. Parallellt med att vi minskar våra utsläpp kan vi skifta till ett hållbart sätt att leva. Med DO kan vi välja att kompensera för vår konsumtions utsläpp, eller balansera dess negativa påverkan genom att spara klimatsmart och agera för en bättre värld.

  • Ett kreditkort för klimatansvar
  • Ett klimatsmart sparkonto
  • UNFCCC projekt för klimatkompensation
  • Nyttiga tips för att minska koldioxidutsläpp

DO-appen är helt gratis.

DO Betal- och kreditkort med en kreditgräns på 20 000 kr tillhandahålls av Ålandsbanken och förutsätter ett DO Sparkonto. Kortavgift 49 kr/mån. Kreditränta f.n. 13,95%. Vid kreditutnyttjande om 10 000 kr under ett år med 30 räntefria dagar är den effektiva räntan 24,58%, belopp att betala 11 359,63 kr.

DO. Everyday Climate Action

Vi har alla kraften att ställa om till en mer hållbar livsstil. Med DO kan vi enkelt byta okunskap mot förståelse. För planeten. För varandra. Det är vårt samarbete och kollektiva handlingskraft som kan bidra till förbättring för planeten som vi kallar vårt hem.

I DO-appen erbjuds en rad UNFCCC-certifierade insatser och ett klimatsmart sparkonto som utgör viktiga källor för att långsiktigt minska våra utsläpp.

För varje transaktion kan vi aktivera förnybara insatser och på ett enkelt sätt börja kompensera eller förändra vår konsumtion. DO ger oss insikter om vår konsumtions klimatpåverkan och verktygen för att skifta till de beteendeförändringar som gör riktig, mätbar, skillnad.

En samlad verktygslåda för planeten

Med nära, verkliga, uträkningar, kan vi ändra vårt beteende och minska vår individuella påverkan.

För varje korttransaktion får vi kunskap om vår konsumtions klimatpåverkan genom konkreta siffror som visas tydligt i en enkel app.

Vår världsledande teknologi, med hjälp av Åland Index, kopplar samman kostnaden för ett köp med dess klimatpåverkan mätt i kilo koldioxid, och erbjuder sedan möjligheten att kompensera. Detta skapar en transparent samstämmighet med vår vilja att förändra vår konsumtion och personligen hantera den verkliga kostnaden för våra köpbeslut.

DO Betal-och kreditkort är självklart tillverkat av majsmassa och är biologiskt nedbrytbart.

En hållbar livsstil genom förståelse.

Det finns många faktorer som har inverkan på vår livsstil. Om vi vill leva ett klimatneutralt liv behöver vi rätt förut­sättningar och metoder. DO är ett verktyg som möjliggör vår ambition till att skapa positiv långsiktig beteendeförändring.

I de flesta fall vill vi inte ändra våra värderingar utan istället få bättre förståelse kring våra val och genom DO-appens tydliga kategorier får vi hjälp att rationalisera varje beslut. Med den kunskapen kan vi hitta klimatsmarta sätt att leva, som gör att våra köpbeslut överensstämmer med vår befintliga vilja att vara miljömedvetna varje dag.

I DO-appen är varje köp uppdelade i tillgängliga kategorier så som transporter, mat & dryck, shopping, hälsa och skönhet.

Kompensera för dina köp genom UNFCCC-certifierade projekt.

Motivationen att agera för miljön ska vara kollektiv. Våra samarbeten ger oss kraft att handla rätt när klimatansvaret känns ensamt. Men för att kunna lita på varandra måste vi se verkliga resultat. Vilket är anledningen till vi går ihop med UNFCCC för att agera med kraften och trovärdighet hos FNs klimatsekretariat.

Genom vårt gemensamma arbete, kan vi dela klimatansvaret och kanalisera vår energi mot initiativ med tydlig transparens, kunskapsöverföring och rapportering. Med DO kan vi sammansvetsat vara en del av fyra aktiva utsläppsreducerande program som bland annat bidrar till utveckling där det bäst behövs, så som solenergi och vindkraft.

Framtidens sparkonto

Klimatarbete ska vara långsiktigt och vi måste därför balansera krävande beslut med bra lösningar.

Med DO ingår ett klimatsmart sparkonto i samarbete med Ålandsbanken. DO Sparkonto ger 0,4% ränta på sparade pengar och utöver det klimatkompenseras motsvarande 0,1% av kundkollektivets snittsaldo. Kompensationen som Ålandsbanken gör redovisas i appen som positiv klimatpåverkan och ökar i takt med våra sparade kronor.

För att kunna ha ett långsiktigt engagemang i klimatfrågan måste vi kunna spara för oss själva samtidigt som vi jobbar för planeten. Med DO Sparkonto lyfter vi blicken och tittar på vad som är gångbart i längden.

2030 idag

Vår del i UNFCCCs nätverk innebär hundratals timmar av smarta klimatdiskussioner, planer och agerande för att lyckas nå parisavtalets 1,5 C graders mål och en utsläppsminskning med 7,6% varje år mellan 2020 och 2030. DO syftar till att möjliggöra att vi som individer kan ta samma ansvar som industrier och företag.

Parallellt med att vi arbetar med livsstilsförändringar jobbar vi även mot större systemförändringar. Vi ägnar därför mer tid åt samtal, relationer och kunskapsöverföring, där vi aktivt löser klimatkrisen. DO ser vi som ett verktyg för att rikta om konsumtionens kraft till positiv utveckling, en del av den nödvändiga strukturella och industriella omställningen vi behöver för att nå vårt 2030 mål.

Partners

DO links up science with finance so we can finally start to turn our money into a force for good.

Paula DiPerna
Strategic Advisor Environmental Finance Doconomy

DO Black

Att effektivt bromsa klimatkrisen handlar om att hitta livsstilsförändringar med hög påverkan. DO Black är en patenterad idé som hjälper oss begränsa vår klimatpåverkan. Istället för ett maxbelopp i kronor har DO Black en kg CO2-begränsning som träder kraft varje månad, helt enligt FN:s 2030 mål för reducerat koldioxidutsläpp. För första gången blir vår konsumtions påverkan på planeten lika viktigt som vår betalningsförmåga.

Kommer snart