DO App and Card

Se din klimatpåverkan

När vi använder DO Betal- och kreditkort så visas vårt koldioxidavtryck för varje korttransaktion i DO-appen. Kunskapen om hur våra dagliga inköp påverkar planeten blir till en drivkraft för förändring. Nu finns DO-kortet tillgängligt i Sverige.

Detaljerade vyer – kategori för kategori

DO ger dig en bild av ditt klimatavtryck baserat på dina konsumtionsbeteenden. Klimatavtrycket mäts i kilo koldioxid och visualiseras månadsvis i de olika kategorierna

Med tydliga inköpskategorier får vi en detaljerad bild av vårt totala klimatavtryck. DO redovisar enskilda köps genomsnittliga klimatpåverkan baserat på kategorin du handlat i. Spenderar du exempelvis 100 kr på ett restaurangbesök får du en uppskattning på köpets påverkan mätt i kg co2e.

Du kan enkelt välja att klimatkompensera för hela eller delat av ditt klimatavtryck.

Du väljer själv hur du vill reducera och kompensera för ditt klimatavtryck.

Ansök om kortet direkt i appen. Ladda ner här:

Kompensera enkelt med UNFCCC

På väg mot en mer hållbar livsstil kan vi tillsammans välja att klimatkompensera för valda köp eller hela vårt klimatavtryck. För närvarande har vi fyra olika UNFCCC-certifierade projekt att välja emellan. Projekten syftar till att konkret förebygga och minska koldioxidutsläppen i olika delar av världen.

När vi väljer att kompensera kan varje individ själv ange om de ska ske månadsvis, utifrån kategori eller genom en enskild transaktion, men även hur mycket som ska kompenseras och vilket klimatprojekt som ska finansieras.

Så fungerar Åland Index

Idéen bakom Åland Index är att driva förändring genom att ge individen möjligheten att se både kronor och koldioxid i varje transaktion. Tanken är: att vara så specifik, mätbar, och tydlig som möjligt kring våra vardagshandlingars påverkan på planeten.

Enkelt förklarat mäter Åland Index klimatpåverkan per transaktion och kategori, det innebär att beloppet du spenderar t ex, på ett restaurangbesök, räknas till koldioxid (kg co2e).

Klimatarbete tar tid, och därför vill vi se vårt nuläge, ha en tydlig plan för hur vi rör oss vidare, samt uppmärksamma framgångar på vägen.

Med nya perspektiv och enkla tips på förändring, kan vi underlätta det gemensamma klimatarbetet. Idag kan Åland Index implementeras av alla världens banker för att ge miljarder människor tillgänglighet till transparens som kan skapa nya klimatmål och med det också sannolikheten att de uppnås.

Kontaktperson

Nathalie Green

Co-founder & Head of Consumer Business DO
968 kg co2e ↓4%