Freddie Meadows,
 Pro Surfer & DO-ambassadör

I HAVE
DECIDED
TO TAKE
EVERYDAY
CLIMATE
ACTION

Se Freddies historia

Freddie Meadows är DO-ambassadör och Sveriges enda professionella surfare på heltid.

Freddie Meadows har surfat sedan han var liten och är Sveriges enda professionella surfare på heltid. Havet är hans hem och varje våg är en möjlighet, men med möjligheter kommer också ansvar.

Hur påverkar klimatkrisen dig?
Det är en kris för miljön med många olika sidor. Det som påverkar mig personligt som nordisk surfare är ju mängden av plast i havet, algblomningen som blir mer och mer kritiskt för varje år, rekommendationer att inte bada på vissa ställen på grund av föroreningar osv. Men jag är otroligt priviligierad med att bo här uppe i Norden, jag tänker mest på de som bor på varmare breddgrader med sämre förutsättningar.

Hur tar vi bättre ansvar för vår klimatpåverkan?
Finns flera aspekter här också. Det som känns viktigast är att världens ledare tar rätt beslut samt omedelbart inför olika regler som prioritera naturens välmående och minska vår påverkan på miljön.

Individuellt så är alla olika med olika röster och förutsättningar – fokusera och undersöka hur du kan göra ditt på bästa sätt. Det kan vara att klimatkompenserar mer, skänka till olika miljöorganisationer, eller helt enkelt att äta mindre kött. Det jag vet är att tillsammans gör vi skillnad. Sätter vi ordentligt med tryck på våra regeringar så kommer förändringarna att ske fortare. 

Tänker du på vad dina val har för påverkan på planeten?
Såklart!

Vad innebär det att göra mer medvetna val?
Går man från att konsumera omedvetet till att ta medvetna beslut så kommer vi riktigt långt. Det kan bli skillnaden mellan att lyckas och misslyckas minska vår påverkan.
 

Går man från att konsumera omedvetet till att ta medvetna beslut så kommer vi riktigt långt.

Varför är individers konsumtion så viktigt att mäta, förstå, och reducera?
Samvetet är ett kraftfullt verktyg. De flesta vill såklart inte göra något skadligt för miljön. Men det är lättare att blunda om man inte vet exakt hur miljön påverkas av våra beslut. Vet vi så vet vi – då går det inte att blunda längre.

Varför är ett klimatsmart kreditkort en bra start?
Det kan just vara nyckeln till att man går från omedveten konsumtion till att konsumera medvetet.

Vilka rutiner anser du viktiga för att vi tillsammans ska nå klimatmålen?
Om alla tänker sig för och samtidigt sätter tryck på regeringen och de olika stora bolagen som tänker enbart på att sälja så tror jag att vi kan lyckas snabbare än vad vi tror. Naturen är starkast av allt och alla och har förmågan att återhämta sig otroligt fort. Jag tror på oss.

Freddie är en av våra ambassadörer som använder DO varje dag för att förstå och reducera
sitt klimatavtryck. Vill du också börja använda DO för att göra bättre och klimatsmarta val?

DO. Det klimatsmarta kreditkortet.

Det är hög tid att vi agerar, både medvetet och effektivt. Med världsledande teknologi kan vi sammankoppla priset på en vara med dess klimatpåverkan mätt i kilo koldioxid, siffror som vi sedan kan omvandla till nytta och handling. När vår konsumtions påverkan får ett tydligt pris, blir klimatansvar betydligt enklare.

Att effektivt bromsa klimatkrisen handlar om att justera livsstilsförändringar med stor påverkan. Parallellt med att vi minskar våra utsläpp kan vi skifta till ett hållbart sätt att leva. Med DO kan vi välja att kompensera för vår konsumtions utsläpp, eller balansera dess negativa påverkan genom att spara klimatsmart och agera för en bättre värld.

  • Ett kreditkort för klimatansvar
  • Ett klimatsmart sparkonto
  • UNFCCC projekt för klimatkompensation
  • Nyttiga tips för att minska koldioxidutsläpp

DO-appen är helt gratis.

DO Betal- och kreditkort med en kreditgräns på 20 000 kr tillhandahålls av Ålandsbanken och förutsätter ett DO Sparkonto. Kortavgift 49 kr/mån. Kreditränta f.n. 13,95%. Vid kreditutnyttjande om 10 000 kr under ett år med 30 räntefria dagar är den effektiva räntan 24,58%, belopp att betala 11 359,63 kr.

Med nära, verkliga, uträkningar, kan vi ändra vårt beteende och minska vår individuella påverkan.

För varje korttransaktion får vi kunskap om vår konsumtions klimatpåverkan genom konkreta siffror som visas tydligt i en enkel app.

Vår världsledande teknologi, med hjälp av Åland Index, kopplar samman kostnaden för ett köp med dess klimatpåverkan mätt i kilo koldioxid, och erbjuder sedan möjligheten att kompensera. Detta skapar en transparent samstämmighet med vår vilja att förändra vår konsumtion och personligen hantera den verkliga kostnaden för våra köpbeslut.

DO Betal-och kreditkort är självklart tillverkat av majsmassa och är biologiskt nedbrytbart.

En hållbar livsstil genom förståelse.

Det finns många faktorer som har inverkan på vår livsstil. Om vi vill leva ett klimatneutralt liv behöver vi rätt förut­sättningar och metoder. DO är ett verktyg som möjliggör vår ambition till att skapa positiv långsiktig beteendeförändring.

I de flesta fall vill vi inte ändra våra värderingar utan istället få bättre förståelse kring våra val och genom DO-appens tydliga kategorier får vi hjälp att rationalisera varje beslut. Med den kunskapen kan vi hitta klimatsmarta sätt att leva, som gör att våra köpbeslut överensstämmer med vår befintliga vilja att vara miljömedvetna varje dag.

I DO-appen är varje köp uppdelade i tillgängliga kategorier så som transporter, mat & dryck, shopping, hälsa och skönhet.

DO. Everyday Climate Action

Klimatansvar ska vara enkelt. DO Betal- och kreditkort gör våra dagliga inköp till ett kraftfullt verktyg för förändring. När vi använder DO-kortet så visas vårt koldioxidavtryck för varje transaktion i DO-appen. Nu finns DO-kortet tillgängligt i Sverige.