Emma Elwin,
 Stylist & DO-ambassadör

I HAVE
DECIDED
TO TAKE
EVERYDAY
CLIMATE
ACTION

Se Emmas historia

Emma Elwin är DO-ambassadör och jobbar som kreatör med hållbarhets­fokus.

Emma Elwin jobbar som kreatör och inspirerar genom modesajten med hållbarhets­fokus Make it last, som Emma var med och grundade 2014. Emma brinner för att göra vardagen mer hållbar, oavsett om det handlar om kläder eller resande, inredning eller mat. 

Hur påverkar klimatkrisen dig?
Vi har varit relativt förskonade här i Sverige hittills, även om man ser tydliga tecken som i framtiden kommer synas i större skala. Torka, en störd biologisk mångfald, rubbade ekosystem. Jag har en oro och rädsla inför framtiden, hur kommer våra barns liv se ut?

Hur tar vi bättre ansvar för vår klimatpåverkan?
Att utbilda sig själv är otroligt viktigt, att ta till sig fakta och kunskap om våra vals påverkan. Sen tror jag det viktigaste är att ta det där första steget – att börja med att förändra något litet i vardagen. Det kan vara att äta vegetariskt en gång i veckan eller börja cykla till jobbet. När man märker att det inte är så svårt så tror jag man vill förändra mer. Man inspirerar sig själv helt enkelt.

Tänker du på vad dina val har för påverkan på planeten?
Ja absolut, idag kan jag säga att alla mina val går igenom mitt eget klimatfilter. Om jag är osäker så försöker jag läsa mig till hur jag tar den bästa vägen. Det är ganska tidskrävande så jag är tacksam för alla hjälpmedel jag kan få i vardagen som gör bra val enklare.

Vad innebär det att göra mer medvetna val?
För mig så är det en hygienfaktor, jag lever ett otroligt priviligierat liv där jag kan göra miljömedvetna val för mig och min familj. Det är ett ansvar jag tycker alla som har möjligheten ska ta. 
 

Alla val vi gör som konsumenter är såklart viktiga, och ju mer informerade vi är om konsekvens­­­­erna av våra köp, desto mer genomtänkta blir våra val.

Varför är individers konsumtion så viktigt att mäta, förstå, och reducera?
Alla val vi gör som konsumenter är såklart viktiga, och ju mer informerade vi är om konsekvenserna av våra köp, desto mer genomtänkta blir våra val.

Varför är ett klimatsmart kreditkort en bra start?
Många i min närhet har svårt att spåra sin påverkan på egen hand. Så ett verktyg som gör det kommer vara jätteviktigt för att bättre förstå.

Vilka rutiner anser du viktiga för att vi tillsammans ska nå klimatmålen?
Jag tror som sagt att det viktigaste är att börja med något. Klimatkrisen kan kännas överväldigande och man vet inte vilken ände man ska börja i. Men börjar man med något litet så tror jag helhjärtat på att det kommer sprida sig till andra delar i livet, som ringar på vattenytan. 

Emma är en av våra ambassadörer som använder DO varje dag för att förstå och reducera
 sitt klimatavtryck. Vill du också börja använda DO för att göra bättre och klimatsmarta val?


DO. Det klimatsmarta kreditkortet.

Det är hög tid att vi agerar, både medvetet och effektivt. Med världsledande teknologi kan vi sammankoppla priset på en vara med dess klimatpåverkan mätt i kilo koldioxid, siffror som vi sedan kan omvandla till nytta och handling. När vår konsumtions påverkan får ett tydligt pris, blir klimatansvar betydligt enklare.

Att effektivt bromsa klimatkrisen handlar om att justera livsstilsförändringar med stor påverkan. Parallellt med att vi minskar våra utsläpp kan vi skifta till ett hållbart sätt att leva. Med DO kan vi välja att kompensera för vår konsumtions utsläpp, eller balansera dess negativa påverkan genom att spara klimatsmart och agera för en bättre värld.

  • Ett kreditkort för klimatansvar
  • Ett klimatsmart sparkonto
  • UNFCCC projekt för klimatkompensation
  • Nyttiga tips för att minska koldioxidutsläpp

DO-appen är helt gratis.

DO Betal- och kreditkort med en kreditgräns på 20 000 kr tillhandahålls av Ålandsbanken och förutsätter ett DO Sparkonto. Kortavgift 49 kr/mån. Kreditränta f.n. 13,95%. Vid kreditutnyttjande om 10 000 kr under ett år med 30 räntefria dagar är den effektiva räntan 24,58%, belopp att betala 11 359,63 kr.

Med nära, verkliga, uträkningar, kan vi ändra vårt beteende och minska vår individuella påverkan.

För varje korttransaktion får vi kunskap om vår konsumtions klimatpåverkan genom konkreta siffror som visas tydligt i en enkel app.

Vår världsledande teknologi, med hjälp av Åland Index, kopplar samman kostnaden för ett köp med dess klimatpåverkan mätt i kilo koldioxid, och erbjuder sedan möjligheten att kompensera. Detta skapar en transparent samstämmighet med vår vilja att förändra vår konsumtion och personligen hantera den verkliga kostnaden för våra köpbeslut.

DO Betal-och kreditkort är självklart tillverkat av majsmassa och är biologiskt nedbrytbart.

En hållbar livsstil genom förståelse.

Det finns många faktorer som har inverkan på vår livsstil. Om vi vill leva ett klimatneutralt liv behöver vi rätt förut­sättningar och metoder. DO är ett verktyg som möjliggör vår ambition till att skapa positiv långsiktig beteendeförändring.

I de flesta fall vill vi inte ändra våra värderingar utan istället få bättre förståelse kring våra val och genom DO-appens tydliga kategorier får vi hjälp att rationalisera varje beslut. Med den kunskapen kan vi hitta klimatsmarta sätt att leva, som gör att våra köpbeslut överensstämmer med vår befintliga vilja att vara miljömedvetna varje dag.

I DO-appen är varje köp uppdelade i tillgängliga kategorier så som transporter, mat & dryck, shopping, hälsa och skönhet.

DO. Everyday Climate Action

Klimatansvar ska vara enkelt. DO Betal- och kreditkort gör våra dagliga inköp till ett kraftfullt verktyg för förändring. När vi använder DO-kortet så visas vårt koldioxidavtryck för varje transaktion i DO-appen. Nu finns DO-kortet tillgängligt i Sverige.