Doconomy Bank of the West väljer Doconomy

Bank of the West kommer erbjuda kunderna Doconomys lösning för att mäta koldioxidavtryck.

Doconomy har slutit ett avtal med amerikanska Bank of the West, dotterbolag till BNP Paribas, vilket blir Doconomys amerikanska startpunkt för bolagets unika lösning för att mäta individers klimatavtryck mätt i koldioxid. Genom att implementera Doconomys företagstjänst, Åland Index Solutions, i Bank of the Wests tekniska plattform kommer bankens kunder snart att kunna spåra och mäta koldioxidavtrycket från sin konsumtion. Bank of the West planerar att lansera de nya tjänsterna under våren 2020.

Vi är stolta att Åland Index Solutions stärker Bank of the West och Nordea i deras ambitioner att engagera kunderna i att förstå och minska sitt klimatavtryck.

”Vi är stolta att Åland Index Solutions stärker Bank of the West och Nordea i deras ambitioner att engagera kunderna i att förstå och minska sitt klimatavtryck. De banar väg för konsumenter och banker, som vill medverka till Parisavtalets genomförande. Bank of the West är en av få större amerikanska banker som har valt att begränsa finansiella ageranden som är skadliga för världen samtidigt som banken medverkar till att accelerera och utveckla övergången till förnyelsebar energi. Det gör Bank of the West till en perfekt partner för vårt insteg i Nordamerika”, säger Helena Mueller, chef för Åland Index Solutions på Doconomy.

”Konsumenter har redan förstått att deras konsumtionsmönster kan medverka till positiv förändring, Därför är Bank of the West glada att vara den första amerikanska banken som gör gemensam sak med Doconomy och låter kunderna mäta hur deras konsumtion påverkar miljön”, säger Nandita Bakhshi, ordförande och vd för Bank of the West.

På Doconomys nordiska hemmamarknad ökar nu omställningstakten när också Nordeas kunder kan dra nytta av insikter för dagliga klimatinsatser.

Relaterade nyheter

Alla nyheter