Åland Index

Vi vet att koldioxid ger upphov till skador för människor och planeten, men vad är skadorna värda? För att få reda på det måste vi sätta ett pris på saker, men det är inte alltid så lätt att estimera vad koldioxid kostar. För att ta reda på det sanna priset utvecklade vi Åland Index.

Idag är Åland Index ett ekosystem som fokuserar på att samverka för positiv påverkan. Med vår partnerbank Ålandsbanken har vi lyckats skapa en lösning som synliggör kg CO2 men också kr CO2 på en transaktion, något vi nu enkelt kan dela med världen.

 

Tillsammans når vi en kritisk massa

Från 2015 och framåt har vi vuxit, utvecklat Indexet API och dess kapacitet och presenterat en systemlösning för alla banker och betaltjänster i världen. Den höga medvetenheten och viljan att samarbeta har resulterat i att Åland Index redan når miljoner användare. Tillsammans kan vi leda en kritisk massa som inte behöver agera på skuld, rädslor och abstrakta hot, utan kan göra nya systematiska analyser, genomtänkta beslut, stegvisa åtgärder och noggranna uträkningar.

Ett öppet och kraftfullt nätverk

Vår filosofi har alltid varit pluralistisk, med andra ord, öppen för alla som delar vår optimism. Genom att tillhandahålla ett system kan vi möjliggöra verklig förändring för finansiella aktörer och genom dem, nå världen. I vårt kraftfulla nätverk finns, bland andra, Trucost, som ständigt arbetar för att vidga vår data eller Mastercard som investerar i Indexet och dess utveckling, båda viktiga partners för systemets vidare tillväxt.