Doconomy är en svensk fintech startup som grundades i Stockholm 2018 av Johan Pihl, Mathias Wikström och ett team av engagerade människor med bakgrund i finans, tech, kommunikation och hållbart företagande. Doconomy är en filosofi om hur vi som människor med vår konsumentmakt kan påverka, göra skillnad och bidra till positiv förändring. Vi vill gå från Economy till Doconomy och alla behöver bidra till att få vårt ekonomiska system att skydda naturens ekosystem.

Doconomy vill inspirera till förändrat beteende och vill visa hur vår livsstil påverkar klimatet. Vi vill bidra till positiv förändring genom minskad konsumtion, smartare val och ett minskat CO2-avtryck. Vår första lösning är den mobila banktjänsten DO. Med DO kan du bidra till förändring och säkerställa att dina pengar jobbar för ett bättre klimat och en framtidssäkrad planet. Vi bjuder in såväl människor och företag som organisationer.

Häng med på resan!

Innovation i mötet mellan teknologi, ekonomi och hållbarhet

Doconomy är mer än en bank. Det är en banktjänst med ett samvete. Doconomy aktiverar ett cirkulärt ekosystem som kopplar samman konsumenten, producenten, retail och influencers för att framtidssäkra paneten och skapa en hållbar livsstil för alla.

Doconomy's affärsidé är att utveckla digitala verktyg för att finansiera lösningar på klimatutmaningen och för att driva beteendeförändring. Vi erbjuder klimatbesparingar, klimatkompensation, hållbara investeringar och en ”klimatbonus” som konsumenten kan få från våra partnerföretag. Genom kraften från många, styr vi om kapitalet för att skapa verklig och varaktig förändring.

DO retail partners; varumärken som delar vår vision

Doconomy samarbetar med varumärken och återförsäljare som alla har ambitionen att vara en del av lösningen.

Våra partners delar vår övertygelse att klimatförändringarna och de hållbarhetsutmaningar vi har idag endast kan bekämpas tillsammans och genom ett utökat ansvar. Genom våra partner kan vi inspirera till verklig handling för att bidra till att vi uppfyller de Globala Målen, med fokus på jämställdhet, hållbar konsumtion och produktion samt klimatet.

Möt Doconomy teamet

Vi är en grupp människor med olika bakgrund och erfarenheter. Finans, teknik, innovation, kommunikation och hållbart företagande är några av de specialområden som finns representerade i vårt team. Gemensamt är att vi vill hjälpa människor och tillsammans agera på de klimatutmaningar vi står inför. Vi vill göra våra egna och andras pengar till en stark planetförbättrande kraft. Vi har över 20 års erfarenhet från bank och finanssektorn, från såväl strategiska och operativa som rådgivande roller i Nordiska banker och finansinstitut.

Att jobba hos oss

Vi är här för att göra skillnad, för att se till att vi gör det som krävs för framtidssäkra vår planet. Vi är modiga, samarbetsvilliga och transparenta.

På Doconomy är vi på riktigt engagerade och vill skapa ett nytt och annorlunda bolag. Vi är inte rädda för att misslyckas. Vi älskar att ta chanser och uppskattar utmaningar. Vi tror att vi kan skapa den bästa mobila banktjänsten i världen för världen.

Vår vision är att möjliggöra en hållbar livsstil för alla, det kräver ett proaktivt förhållningssätt till mångfald och inkludering. Vill du veta mer om hur det är att arbeta på Doconomy, kom förbi vårt kontor på en kaffe eller skicka ett mail till hello@doconomy.com

Hur det fungerar hos oss

Vi driver vårt företag med hänsyn till människor och vår planet. Vi finns till för att skapa värde för våra kunder/användare, partners, anställda, ägare och samhället i stort. Det är vad vår affärsmodell handlar om, att framtidssäkra planeten och skapa en hållbar livsstil för alla. Vi vill vara ett föredöme och visa vägen.

Vi är transparenta kring hur vi tjänar pengar och vi ska alltid erbjuda konkurrenskraftiga avgifter. Vi strävar efter att öka inkludering och förståelsen för både privat- och klimatekonomi. Vår tjänst är lätt att använda och vi vill ha med alla på resan. Doconomy kommer att mäta, arbeta för att minska och fullt ut kompensera vårt eget CO2-avtryck. Våra mål ligger i linje med de globala målen för 2030 och 2045.

Våra kriterier för såväl de klimatkompensationsprojekt som för de fonder vi erbjuder är tuffa. Alla partners utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv och vi arbetar med dem, liksom med alla intressenter, för att driva förändring och skapa positiva resultat. Vi är måna om att redovisa resultatet av vad både våra projekt och fonder uppnår.

Doconomy är ett jämställt bolag som främjar mångfald. Vi har en kvinnlig VD och styrelseordförande, 50/50 jämställdhet i styrelsen och ett stort antal kvinnliga privata investerare. Det är många modiga kvinnor och män som driver klimatagendan. Vi behöver engagera alla på vår resa!