Åland Index Solutions Doconomy lanserar nytt klimatverktyg

Åland Index Solutions ger banker klimatverktyg — i varje transaktion

Åland Index Solutions, som samägs av Doconomy och Ålandsbanken, skapar förutsättningar för banker och företag som erbjuder betaltjänster att erbjuda sina kunder transaktionsbaserade påverkansberäkningar. Det kan hjälpa individer att ställa om sin konsumtion till att bli mer klimatmässigt uthållig.

Samarbetet är en milstolpe i skapandet av en global standard för att mäta konsumtionens klimatpåverkan.

”Med Åland Index Solutions kan vi aktivera alla finansiella aktörer i kampen mot klimatförändringarna. Samarbetet är en milstolpe i skapandet av en global standard för att mäta konsumtionens klimatpåverkan och genom att koppla samman konsumtionsmönster med påverkan, i grunden, förändra det sätt vi konsumerar på”, säger Nathalie Green, Co-founder & Head of Consumer Business DO på Doconomy.

Det uppdaterade Åland Index har utvecklats genom att implementera Standard & Poor’s Trucost-analyser i beräkningsmodellen. Trucost värderar risker relaterade till klimatförändringar, nationella resursbegränsningar samt sociala, miljömässiga och bolagsstyrande faktorer. Den nya tekniska lösningen ger banker möjligheter att integrera beräkningar av klimatpåverkan genom en enkel, mjukvarubaserad lösning från AWS, Amazon Web Services.

Åland Index Solutions kommer att ledas av en av Doconomys medgrundare Helena Mueller. Hon ledde, under sin tid på KPMG, det team som validerade den första versionen av Åland Index 2016.

”Genom Åland Index Solutions kreativa lösningar och allianser med ledande finansaktörer kan vi nu erbjuda alla banker to att engagera sig och låta kunderna mäta sin klimatpåverkan och stödja dem i deras dagliga omställning. Nya allianser kommer forma en ny sorts lojalitet mellan människor, varumärken och planeten Jorden”, menar Helena Mueller.

Ålandsbanken betraktar Åland Index Solutions som ett naturligt steg i att göra denna innovativa referenspunkt tillgänglig för hela finansmarknaden.
”Vi är stolta att tillsammans med Doconomy ha grundat Åland Index Solutions. En lösning som bevarar den enskildes integritet avseende påverkan, men inte bara det. Vi står som garanter för Åland Index Solutions metod, som är navet i världens mest erkända påverkanskalkylator för dagliga transaktioner och hjälper alla att förstå hur deras klimatavtryck ser ut och erbjuder tjänster för att agera för att minska sina utsläpp” säger Peter Wiklöf, VD på Ålandsbanken.

Åland Index Solutions välkomnas av FN:s Klimatpanel som menar att indexets data kommer bli ett instrument för globala beräkningar på individnivå.
“Det här samarbetet, som skapar förutsättningar för global klimatkamp på individnivå, gör att vi kan få en bättre förståelse för vårt avtryck och hitta vägar framåt för att bidra till lösningar, varje dag” kommenterar Niclas Svenningsen, chef för Global Climate Action vid FN:s klimatsekreteriat.

Relaterade nyheter

Alla nyheter